årsmøte 2015

 

 

 

INNKALLING ÅRSMØTE

Tanum Rideklubb

(Ligger også på TRK webside)

Onsdag 25. Mars 2015

kl 19.00 Unni’s cafè, Tanum

 

 

 

DAGSORDEN

 

Sak  1:      Godkjenning av frammøtte representanter

 


Sak  2:      Godkjenning av dagsorden

 

§  Valg av dirigent.    Styrets forslag:  Magnus Hillern

 

§  Valg av sekretær.  Styrets forslag:  Stig Rognes

 

§  Valg av representanter til å underskrive protokollen

 


Sak  3:      Årsberetning 2014 for Tanum Rideklubb

 


Sak  4:      Regnskap 2014 m/revisjonsberetning

 

 

 

Sak  5:      Saker til behandling

 

                   5.1  Prioriterte arbeidsoppgaver 2015

 

                   Planlegge, klargjøre stevneanlegg og gjennomføring av NM

 

 

 

5.2 Fastsette Kontingent for 2016

 

 

 

                   Styret inviterer årsmøtet til å komme med forslag til prioriterte arbeidsoppgaver 2015

 


Sak  6:      Stevner 2015 (foreløpig plan)

 

                                    L/E stevne: 1-3.Mai

 

                     NM Dressur individuelt: 22-25/5

 

 

 

Sak  7:      Valg - Styrets forslag:

 

                  Ny leder: Magnus Hillern

 

       Astrid Bache-Wiig erstatter Sissel Nygaard

 

       Maren Rønning rykker opp som styremedlem

 

Kristine Kleppe går inn som ungdomsrepresentant

 

 

 

De øvrige i styret som er på valg ønsker å sitte ett år til som styremedlemmer. Valgkomiteen støtter dette.

 

 

 

Vi ønsker alle medlemmer vel møtt til årsmøtet!

 

 

 

Tanum, 12.03.15

 

Magnus Hillern, konstituert leder TRK            

 

 

 

Dokumenter som blir delt ut på årsmøtet:

 

(kan fås i forkant ved henvendelse på mail til: post@tanumrideklubb.no)

 

·     Årsberetning og revidert regnskap for 2014

 

·     TRK vedtekter

 

·     Fullmaktsskjema