Uttak KM-lag 2015

KM lag 2015 i dressur arrangeres av Skedsmo Rideklubb fra 29.-30. August

 

De som ønsker å ri KM Lag 2015 må selv sørge for å sende inn sine resultater til styret pr e-post post@tanumrideklubb.no innen 10. August 2015. Rytter må selv kontrollere at ekvipasjen har nødvendig kvalifisering til å ri mesterskapet.

 

Rytteren må oppgi ønske om hvilken klasse han/hun vil starte. Ryttere som ikke har sendt søknad om deltakelse med resultater anses for ikke å ha søkt om å starte, og blir derfor ikke med på uttaket. Merk egne kvalifiseringsregler for start i KM:

 

Ekvipasjen skal minst ha gjennomført kvalifikasjonskravet én gang på minst   D-stevne i løpet av de to siste kalenderår før inneværende og senest før start i 1. avdeling av mesterskapsklassen.

Ekvipasjen skal samlet minst ha gjennomført høyeste klasse mesterskapet går i med godkjent resultat.

 

Ekvipasjer som har deltatt i NM individuelt har ikke anledning til å starte i KM-lag.

 

Uttak til KM-lag gjøres av styret, etter innstilling/innspill/anbefaling fra våre respektive trenere og andre. Alle innspill må ha kommet inn til styret innen 13. August 2015. Styret vil foreta uttaket senest den 18. August. Uttaket vil bli kunngjort på vår hjemmeside www.tanumrideklubb.no, og via oppslag på Stall Kür og Bjerke.

 

Styret vil foreta uttaket på rent objektive kriterier som først og fremst baseres på resultater og stabilitet. Styrets medlemmer i familie med ryttere som vil ri KM-lag eller av andre grunner anses som inhabile skal ikke være med på utvelgelsen .

 

Ved å sende søknad om deltakelse til KM-lag bekrefter man at man ønsker å delta på det laget og i det programmet man blir satt opp på av styret.

 

Styret forbeholder seg retten til å endre på lagene frem til mesterskapets start.

 

Tanum Rideklubb, 15. Juli 2015