Uttak Lag-NM 2016

9.-11. September arrangeres Lag-NM i dressur for hest- og ponnilag på Tanum.

De som ønsker å ri Lag-NM 2016 må selv sørge for å sende inn sine resultater til styret pr e-post post@tanumrideklubb.no innen 14.august 2016. Rytteren må oppgi ønske om hvilken klasse han/hun vil starte. Ryttere som ikke har sendt søknad om deltakelse med resultater, anses for ikke å ha søkt om å starte Lag-NM, og blir derfor ikke med på uttaket. Merk egne kvalifiseringsregler for start til Norgesmesterskap for lag jf. KR IV § 472 nr.2.:”Ekvipasjene (hest og rytter sammen) må minst ha gjennomført høyeste klassenivå de skal starte to ganger på L-stevne eller høyere, med følgende resultater:

-           NM-D-Lag-P: 58% av maksimalt oppnåelig poengsum.

-           NM-D-Lag:     62% av maksimalt oppnåelig poengsum. Fra 2016 økes kravet til 62%

Kvalifiseringskravet på være oppfylt før mesterskapsstevnet starter.

Resultat fra dommer som dømmer med dispensasjon teller ikke. Det gis ikke dispensasjon fra kvalifiseringskravene. Se også KR I §152.2.”

 

Uttak av alle lag til Lag-NM gjøres av styret, etter innspill fra våre respektive trenere og andre. Alle innspill må ha kommet inn til styret innen 18. august 2016. Uttaket vil bli kunngjort på vår hjemmeside www.tanumrideklubb.no, og via oppslag på Stall Kür og Bjerke senest 28.august.

 

Styret vil foreta uttaket på rent objektive kriterier som først og fremst baseres på resultater og stabilitet. Styrets medlemmer i familie med ryttere som vil ri Lag-NM eller av andre grunner anses som inhabile skal ikke være med på utvelgelsen.

 

Tanum Rideklubb vil subsidiere meetingavgiften for sine ryttere, men alle må betale en andel selv.

 

Ved å sende søknad om deltakelse til lag-NM bekrefter man at man ønsker å delta på det laget og i det programmet man blir satt opp på av styret.

 

Styret forbeholder seg retten til å endre på lagene frem til mesterskapets start.

 

 

Tanum Rideklubb, 15. Juli 2016