Uttak KM Lag 2016

Uttak KM-lag 2016

KM lag 2016 i dressur arrangeres for hest og ponni av Bærum Rideklubb fra 1. oktober til 2. oktober.

 

De som ønsker å ri KM Lag 2016 må selv sørge for å melde interesse til styret pr e-post til maren.ronning@hotmail.com innen 23. September 2016. Rytter må selv kontrollere at ekvipasjen har nødvendig kvalifisering til å ri mesterskapet.

OBS! Merk at KM individuelt og lag er lukket for ekvipasjer som har startet NM individuelt og lag, samt for ekvipasjer som har startet klasser over det aktuelle nivået på D-stevne eller høyere med et resultat bedre enn 58%

 

Rytteren må oppgi ønske om hvilken klasse han/hun vil starte. Ryttere som ikke har sendt søknad om deltakelse med resultater anses for ikke å ha søkt om å starte, og blir derfor ikke med på uttaket. Merk egne kvalifiseringsregler for start i KM:

 

Ekvipasjen skal minst ha gjennomført kvalifikasjonskravet én gang på minst   D-stevne i løpet av de to siste kalenderår før inneværende og senest før start i 1. avdeling av mesterskapsklassen.

Ekvipasjen skal samlet minst ha gjennomført høyeste klasse mesterskapet går i med godkjent resultat.

 

Ekvipasjer som har deltatt i NM individuelt har ikke anledning til å starte i KM-lag.

 

Uttak til KM-lag gjøres av styret, etter innstilling/innspill/anbefaling fra våre respektive trenere og andre. Alle innspill må ha kommet inn til styret innen 24.september. Styret vil foreta uttaket senest den 25. September. Uttaket vil bli kunngjort på vår hjemmeside www.tanumrideklubb.no, og på klubbens facebookside.

 

Styret vil foreta uttaket på rent objektive kriterier som først og fremst baseres på resultater og stabilitet. Styrets medlemmer i familie med ryttere som vil ri KM-lag eller av andre grunner anses som inhabile skal ikke være med på utvelgelsen .

 

Ved å sende søknad om deltakelse til KM-lag bekrefter man at man ønsker å delta på det laget og i det programmet man blir satt opp på av styret.

 

Styret forbeholder seg retten til å endre på lagene frem til mesterskapets start.

 

 

Tanum Rideklubb, 16. September 2016