Årsmøte Tanum Rideklubb 2017

Vi innkaller med dette til årsmøte i Tanum Rideklubb for 2017.

Møtet avholdes i Unni's kafe tirsdag 25. april kl.19.00.

Det har ikke kommet inn forslag til saker for behandling på årsmøtet. Vedlagt ligger innkalling med styrets saksliste.

Saksdokumenter blir IKKE delt ut på møtet. De som ønsker saksliste tilsendt før møtet må forespørre om dette pr e-post til post@tanumrideklubb.no