Bli medlem i TRK

Tanum rideklubb tilbyr medlemskap for aktive i forskjellig alder, familiemedlemskap samt støttemedlemskap.

For etablering av medlemskap i Tanum rideklubb fylles vedlagte skjema ut som sendes til post@tanumrideklubb.no