Visjoner & verdier

Vår visjon, misjon og våre verdier er under utarbeidelse.  Vi vedtar ikke verdier, det er vår væremåte.  De skal prege oss, prege miljøet og vi skal leve etter dem.  Men vi vil fra styret komme med et forslag som vi legger ut i løpet av kort tid.  Disse skal da vedtas på årsmøtet 2011.

Om noen skulle ha meninger om dette er vi selvsagt åpen for innspill.

Styret/OAT